EBE Pracownia Projektowa i Nadzory
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory

Pracownia Projektowa i Nadzory EBE założona została w styczniu 2008 roku w Białogardzie w województwie Zachodniopomorskim. Pracownia wykonuje projekty przetargowe oraz projekty techniczne - budowlane i wykonawcze w zakresie drogowym i powiązanym wielobranżowym na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, miejskich oraz prywatnych i wewnętrznych. Prace projektowe prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy obowiązującego prawa z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji na życzenie Inwestora koniecznych do rozpoczęcia robót oraz realizacji inwestycji.

Biuro projektowe prowadzone jest przez Edytę Dombrowską (Boczek) magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży drogowej

wraz z przynależnością do Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr wpisu ZAP/BD/0125/07

We wrześniu 2013 roku w związku ze zmianą nazwiska zmieniła się nazwa firmy z "Pracownia Projektowa i Nadzory EBE Edyta Boczek" na "Pracownia Projektowa i Nadzory EBE Edyta Dombrowska"

Dzięki wieloletniej współpracy z inżynierami branży architektonicznej, budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej Pracownia wykonuje wielobranżowe projekty oraz sprawuje nadzory nad nimi wg potrzeb Klienta. Ponadto Edyta Dombrowska (Boczek) pełni funkcję Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz doradcy w zakresie usług projektowych i wykonawczych w branży drogowej.

Pracownia Projektowa i Nadzory EBE ceni sobie współpracę z następującymi firmami:

Pracownia Projektowa SANIWENT Grzegorz Daraszkiewicz z Koszalina www.saniwent.pl
email: saniwent@wp.pl
Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski z Koszalina
ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin
email: dpp.orzechowski@poczta.fm
Biuro Usług Inżynieryjnych Mariusz Jażdżewski z Nowogardu
ul. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard
email: mariuszjazdzewski@wp.pl
GEOPOLAR Robert Piątek z Białogardu
ul. Sikorskiego 3/37, 78-200 Białogard
email: rpiatek@vp.pl
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory tel: 510 133 213 ebepracownia@gmail.com © Copyright & Design