EBE Pracownia Projektowa i Nadzory
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory
Pracownia Projektowa i Nadzory EBE wykonała m. in. następujące projekty dróg, ulic, zjazdów, chodników, skrzyżowań, ścieżek rowerowych, placów parkingowych oraz organizacji ruchu w Białogardzie oraz innych miejscowościach w województwie zachodmiopomorskim:
 1. Stała organizacja ruchu dla Miasta Połczyn Zdrój – utworzenie Strefy Płatnego Parkowania Inwestor Gmina Miasto Połczyn Zdrój.
 1. Budowa drogi leśnej dojazdowej nr 176 na działkach nr 387/3, 404, 405/1, 406 obręb 0057 Osówko w tym pobocza, zjazdy, mijanki i pętla do zawracania – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 2. Budowa drogi leśnej dojazdowej nr 175 wraz z obręby Osówko i Podborsko w tym przepusty pod drogą, pobocza, zjazdy, mijanki i pętle do zawracania – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w tym przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 działka nr 23/1 obr. 001 Połczyn Zdrój i budowa chodnika na działkach nr 13/10 i 23/1 obr. 001 Połczyn Zdrój oraz budowa parkingu na działkach nr 13/11 i 110 obr. 001 Połczyn Zdrój - Inwestor Gmina Miasto Połczyn Zdrój.
 4. Budowa drogi na długości 2,7 km na działkach nr 203 i 235 obręb Powalice, gmina Sławoborze, powiat świdwiński - Inwestor Gmina Sławoborze.
 5. Przebudowa istniejącej drogi zlokalizowanej na działkach nr 112/96 i 112/99 obr. Rokosowo oraz zjazdów z drogi powiatowej nr 1056Z Karlino - Sławoborze na działkach nr 5/1 i 105 obr. Rokosowo w miejscowości Rokosowo- Inwestor Gmina Sławoborze.
 1. Budowa dojazdu pożarowego nr 18 na terenie Leśnictwa Stanomino drogi leśnej nr 18 ETAP II zlokalizowanej obr. 0076 Kamosowo gmina Białogard powiat białogardzki wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 2. Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300, na odcinku 2,0 km– Inwestor Nadleśnictwo Rokita.
 3. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Białogard – Złocieniec (Trasa Stary Kolejowy Szlak)” - Inwestor Województwo Zachodniopomorskie, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
 4. Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr 1169Z oraz istniejącego przepustu obręb Żelimucha - Inwestor Gmina Białogard.
 5. Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Trzebiele obr. Redlino - Inwestor Gmina Białogard.
 6. Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Buczek - Inwestor Gmina Białogard.
 7. Przebudowa drogi gminnej i zjazdu z drogi powiatowej nr 1057Z obr. Stanomino w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Stanomino na działkach nr 3 i 85 obr. Stanomino"- Inwestor Gmina Białogard.
 8. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 153/3 obr. Lulewiczki - Inwestor Gmina Białogard.
 9. Budowa drogi leśnej dojazdowej nr 114 w leśnictwie Słonino na działkach nr 1/1, 8, 23, 24, 36 obr. 0036 Zaspy Wielkie , gmina Tychowo wraz z przebudową istniejącego przepustu pod drogą polegającą na rozbiórce i budowie nowego urządzenia wodnego – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 10. Budowa drogi leśnej dojazdowej nr 202 na działkach nr 272 i 225/2 obr. Gąsków, gmina Rąbino oraz 225/1 i 224 obr. Nawino, gmina Białogard– Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 11. Budowa drogi nr 135 w Leśnictwie Redlino – budowa drogi leśnej dojazdowej na działce nr 611 obr. 0019 Lulewiczki, gmina Białogard– Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 12. „Przebudowa dróg- ulic Małej i Ogrodowej z budową sieci kanalizacji deszczowej w Barwicach” - opracowanie Programu – Funkcjonalno – Użytkowego dla Inwestora Gminy Barwice.
 13. Przebudowa istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 328 i 329 obr. Sławoborze- ul. Parcela w m. Sławoborze – Inwestor Gmina Sławoborze .
 14. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sidłowo -Krzecko na działkach nr 115, 116 obr. Sidłowo i nr 106 obr. Krzecko oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1057Z na działce nr 111 obr. Sidłowo i przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1059Z na działce nr 107 obr. Krzecko – Inwestor Gmina Sławoborze.
 15. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bierzwnica – Inwestor Gmina Świdwin.
 16. Remont drogi w m. Ząbrowo zlokalizowanej na działkach nr 7/3 i 13 obr. Ząbrowo polegający na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni i nowej nawierzchni z płyt YOMB– Inwestor Gmina Świdwin.
 17. „Zaprojektowanie i wybudowanie spójnej sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprzez modyfikację, przebudowę i budowę infrastruktury drogowej i pieszej Miasta Białogard dla potrzeb ruchu rowerzystów.” - Inwestor Miasto Białogard.
 18. Budowa drogi leśnej nr 349 - etap II w Leśnictwie Międzyrzecz na działkach o nr ewid. 302, 303, 306, 307 obr. Ząbrowo, gmina Świdwin oraz 297/1 i 300/3 obr. Miedzyrzecze, gmina Sławoborze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami oraz naprawą istniejącego przepustu znajdującego się pod drogą leśną - Inwestor Nadleśnictwo Świdwin.
 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na przebudowę ulicy Kwiatowej w Barwicach (branża drogowa, elektryczna i sanitarna) - Inwestor Gmina Barwice.
 2. Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1172Z w km 7+783 strona lewa dz. nr 622 w miejscowości Buczek na dz. nr 142/2 obr. Buczek - Inwestor Gmina Białogard.
 3. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ulicach śródmieścia w m. Połczyn Zdrój - Inwestor Gmina Połczyn Zdrój.
 4. Opracowanie projektów dla napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Złocieniec - Inwestor Nadleśnictwo Złocieniec.
 5. „Budowa drogi nr 1016 w Leśnictwie Karsibór – dokumentacja techniczna” - Inwestor Nadleśnictwo Świdwin.
 6. „Budowa miejsca składowania drewna w Leśnictwie Bronowo oddz. 522 – dokumentacja techniczna ”- Inwestor Nadleśnictwo Świdwin.
 7. Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Kartlewo oddz. 541a na odcinku 0,7 km – Inwestor Nadleśnictwo Rokita.
 8. Miejsce postoju pojazdów MPP w Nadleśnictwie Białogard Leśnictwie Dobrowo „ZIELONA MILA” – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 9. Budowa drogi leśnej nr 158 na terenie Leśnictwa Dobrowo zlokalizowanej na działkach nr 251/1, 252/1, 569/1 i 569/2 obr. 0033 Dobrowo, gmina Tychowo, powiat białogardzki wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 10. Budowa drogi leśnej nr 134 na terenie Leśnictwa Dargikowo, zlokalizowanej na działkach nr 46, 47, 48, 59, 60, 61, 76/1, 91/1, 92/1, 93/1, 106/1, 107/1 obr. Buczek, gmina Białogard,wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami i składnicami – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 11. Budowa dojazdu pożarowego nr 18 na terenie Leśnictwa Stanomino drogi leśnej nr 18 ETAP I zlokalizowanej na działkach nr 7, 20/1, 20/2, 319 obr. 0076 Kamosowo gmina Białogard powiat białogardzki wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami, składnicami i pętlą do zawracania – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 12. Aktualizacja projektów dla 4 zjazdów z dróg publicznych do kompleksów leśnych – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 13. Budowa chodnika w m. Gąskowo na działkach o nr ewid. 3, 162/1, 11/12, 11/23 i 12/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Gąskowo – Inwestor gmina Dygowo.
 14. Budowa chodnika w miejscowości Stary Przybysław – etap I wzdłuż drogi powiatowej nr 1069Z Rusinowo- Świdwin – Inwestor Gmina Świdwin.
 15. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Białogard – Złocieniec (Trasa Stary Kolejowy Szlak) - Inwestor Województwo Zachodniopomorskie, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
 1. Projekt chodnika i zjazdów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Przegonia, gmina Białogard. Zamawiający - Gmina Białogard.
 2. Przebudowa ulicy Wadowickiej wraz z budową zjazdów i dojść do posesji oraz budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 79/13, 112/1, 42/1 obr. 0019 w miejscowości Białogard. Zamawiający - Miasto Białogard.
 3. Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z budową chodnika, zatok parkingowych, zjazdów i dojść do posesji na działkach nr 152/5, 335, 375 obr. 0007 w miejscowości Białogard.
 4. Budowa ulicy Przemysłowej - etap III wraz z budową przepustu w miejscowości Białogard na działkach nr 4,16/2,22/2 i 23/6 obr 0004 Białogard – miasto.
 5. Budowa zjazdu publicznego z ulicy Kołobrzeskiej (działki nr 6 i 23/5 obr. 0004 ) - drogi wojewódzkiej nr 163 na ulicę Przemysłową (działka nr 23/6 obr. 0004)w miejscowości Białogard. Zamawiający - Miasto Białogard.
 6. Przebudowa łącznika ulic Leśnej i Podlaskiej na działkach nr 256, 296, 297, 300, 301 obr 0019 Białogard. Zamawiający - Miasto Białogard.
 7. Przebudowa ulicy Truskawkowej wraz z budową zjazdów i dojść do posesji na działkach nr 254, 261/8, 267 obr 0018 Białogard. Zamawiający - Miasto Białogard.
 8. Przebudowa/remont chodników przy ul. K. Szymanowskiego i ul. Hołdu Pruskiego W Koszalinie. Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie.
 9. Przebudowa drogi - ulicy Różanej w Polanowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej - instalacji oświetlenia drogowego. Zamawiający - Gmina Miasto Polanów.
 10. Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku wraz z budową skrzyżowania o ruchu okrężnym Piłsudskiego /Małcużyńskiego oraz oświetleniem, kanalizacją deszczową, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi i projektem stałej organizacji ruchu. Zamawiający – Miasto Słupsk – Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
 11. Przebudowa dróg - ulic 3-go Marca i Kościuszki w Świdwinie. Zamawiajacy - Gmina Miasto Świdwin.
 12. Remont istniejącej nawierzchni ulicy Słonecznej w Białogardzie na działkach nr 130/7, 132/8,141/4. Zamawiający - Miasto Białogard.
 13. Remont istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów przy ulicy Pomorskiej od ulicy Dąbrowszczaków do Targowiska na działkach nr 255 i 257/3 w Białogardzie. Zamawiający - Miasto Białogard.
 14. Remont istniejącej nawierzchni ulicy Lutyków w Białogardzie na działkach nr 1,7,151. Zamawiający - Miasto Białogard.
 15. Remont istniejącej nawierzchni ulicy Księcia Bogusława X w Białogardzie na działce nr nr 137/27. Zamawiający - Miasto Białogard.
 16. Remont nawierzchni chodnika i zjazdów przy ulicy Łokietka na działkach nr 88, 180/1 i 115 w Białogardzie. Zamawiający - Miasto Białogard.
 17. Przebudowa drogi - ulicy Łącznej na działce nr 348 obr. 009 oraz działka nr 10 obr. 012 w Świdwinie. Zamawiający - Gmina Miasto Świdwin.
 18. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 838/3 (ul. Wojska Polskiego) i działce nr 108/4 (fragment ul. Mickiewicza) obręb geodezyjny 012 w m. Świdwin. Zamawiający - Gmina Miasto Świdwin
 19. Remont ulicy Lelewela wraz z chodnikiem i zjazdami na działkach nr 467, 531/1, 534/17, 699 obr. 0006 w miejscowości Białogard. Zamawiający - Miasto Białogard.
 20. Budowa punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym placem manewrowym i dojściem do lustra wody z utwardzeniem dna zbiornika zlokalizowanych na działkach nr 228 i 370/1 Obr. 0092 Kołacz gmina Połczyn Zdrój. Zamawiający Nadleśnictwo Połczyn Zdrój.
 1. Projekt przebudowy drogi leśnej pożarowej nr 10 na długości ok. 2,4 km w Nadleśnictwie Białogard
 2. Projekt przebudowy drogi leśnej pożarowej nr 11 na długości ok. 0,7 km w Nadleśnictwie Białogard
 3. Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 152 w m. Rusinowo, gmina Świdwin
 4. Likwidacja istniejącego rowu i budowa odwodnienia w miejscowości Pękanino gmina Białogard
 5. Przebudowa dróg/ulic Klonowej i Małej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego
 6. Przebudowa dwunastu zjazdów z dróg wojewódzkich i powiatowych na drogi leśne na terenie Nadleśnictwa Białogard
 7. Naprawa drogi leśnej po pracach kablowych w Leśnictwie Malechowo w obrębie Nowy Kraków, gmina Darłowo
 8. Budowa czterech punktów czerpania wody zlokalizowanych w Nadleśnictwie Białogard
 9. Budowa Miejsca Postoju Pojazdów "Buczek" wraz z organizacją ruchu - oznakowaniem MPP, przebudową zjazdu z drogi powiatowej oraz urządzeniem miejsca wypoczynku na terenie Nadleśnictwa Białogard
 10. Budowa drogi leśnej p.poż nr 12 w Leśnictwie Sienica w Nadleśnictwie Złocieniec
 11. Budowa chodnika w miejscowości Klępino w ramach budowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1700Z - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
 12. Projekty tymczasowych organizacji ruchu na potrzeby remontów budynków zarządzanych przez AGBIL Koszalin
 13. Projekt remontu ulicy Komunalnej w Koszalinie wraz z budową kanalizacji deszczowej – Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
 14. Projekt napraw dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Złocieniec
 15. Projekt budowy chodnika w miejscowości Bralęcin w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1782Z Dolice ­ Bralęcin­ Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
 16. Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla „Przebudowy dróg ­ ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach”
 17. Projekt budowy zjazdu indywidualnego do działki nr 760/1 z drogi gminnej – ulicy 1­go Maja działki nr 1768 i 760/2 w Nowy Mieście nad Pilicą powiat grójecki
 18. Projekt naprawy drogi leśnej po pracach kablowych w Leśnictwie Malechowo na działkach nr: 157/1, 157/9, 158/1, 158/2, 176/1, 176/2 obręb Nowy Kraków, gmina Darłowo
 19. Projekt budowy ciągu pieszo­rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 167 wzdłuż ulicy Dworcowej (od ronda do ulicy Kolejowej) w Tychowie
 20. Projekt budowy chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 169 od ulicy strefowej do ronda przy ulicy Dworcowej w Tychowie
 1. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną –kanały technologiczne, kanalizacja deszczowa i oświetlenie dróg w m. Domacyno, gmina Karlino
 2. Projekt przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Białogórzyno na długości 2,6 km wraz z uzyskaniem pozwolenia. Droga zlokalizowana w obrębie Parsowo, gmina Biesiekierz
 3. Projekty budowlane dla budowy 5 zjazdów z drogi krajowej nr 6 na drogi leśne w obrębie Parsowo i Biesiekierz oraz przebudowy drogi leśnej nr 232 w Leśnictwie Nawino na długości ok. 2 km
 4. Budowa odwodnienia w miejscowości Pękanino, gmina Białogard
 5. Projekt miejsca postojowego "PODGRZYBEK" wraz z remontem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 169 dla Nadleśnictwa Białogard
 6. Projekt miejsca postojowego "Nad Parsętą" dla Nadleśnictwa Białogard
 7. Projekt miejsca postojowego "Sosenka" wraz z remontem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 167 dla Nadleśnictwa Białogard
 8. Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową w m. Pustary, gmina Dygowo
 9. Projekt stałej organizacji ruchu dla stanowisk postoju autobusów na terenie Placu 1000Lecia w m. Połczyn Zdrój
 10. Projekt budowlany na budowę rampy, placów manewrowych i miejsc postojowych przy projektowanym budynku handlowym przy ulicy Cieślaka w mieście Szczecinek
 11. Projekty stałej organizacji ruchu dla oznakowania dojazdu do strefy ekonomicznej siedziby INVEST PARK BIAŁOGARD
 12. Projekt budowlany na budowę placów manewrowych, chodników, miejsc postojowych przy projektowanym budynku usługowym z mieszkaniami dla właściciela oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bonin, gmina Manowo
 13. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bardy, gmina Dygowo
 14. Projekt budowlano­wykonawczy budowy drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w m. Pustary, gm. Dygowo
 15. Projekt budowlano­wykonawczy budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Bardy, gm. Dygowo
 16. Projekt budowlano­wykonawczy budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Skoczów, gm. Dygowo
 17. Projekt budowlano­wykonawczy przebudowy drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem zieleni w m. Skoczów, gm. Dygowo
 18. Wykonanie książek obiektów budowlanych dla dróg gminnych w Gminie Białogard
 19. Projekt wykonawczy przepustu i drogi gminnej na dz. nr 109, 113, 125/3 obr. Łeczno, gm. Białogard
 20. Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania trzech miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Białogard
 1. Miejsca postojowe pojazdów MPP w Leśnictwie Cybowo, Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
 2. Miejsca postojowe pojazdów MPP w Leśnictwie Giżyno, Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
 3. Projekt budowy drogi leśnej w obrębie Białogórzyno na dł. ok. 2,1 km
 4. Projekt przebudowy / remontu drogi leśnej w obrębie Zagórze na dł. ok 1 km
 5. Projekt drogowy dla zagospodarowania terenu wokół stacji paliw LOTOS i McDonald w mieście Szczecinek
 6. Projekt remontu dróg leśnych obręb Redlinozdjęcia przed realizacją
 7. Projekt remontu dróg gminnych obręb Redlinozdjęcia przed realizacją
 8. Projekt budowlany dla budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Stanomino, gmina Białogard wraz z remontem urządzeń istniejącej kanalizacji deszczowejzdjęcia przed realizacją
 9. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną - kanalizacja deszczowa i oświetlenie dróg w m. Lubiechowogmina Karlino 
 10. Przebudowa dróg gminnych w m. Dargikowo w gminie Białogard
 11. Stała organizacja ruchu dla ustawienia urządzeń pomiaru prędkości pojazdów na terenie Gminy Połczyn Zdrój
 12. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Lechickiej 43 w Koszalinie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji
 13. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Dygowo-Czernin na długości ok. 2 km w gminie Dygowo. Projekt wykonawczy wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu
 14. Projekty stałej organizacji ruchu dla przejazdów kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych w Gminie Dygowo
 15. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną –kanały technologiczne, kanalizacja deszczowa i oświetlenie dróg w m. Domacyno gmina Karlino
 16. Budowa miejsc parkingowych i zagospodarowanie działki na terenie wspólnoty mieszkaniowej Nadleśnictwa Białogard ulica Koszalińska w Białogardzie
 17. Projekt przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Białogórzyno na długości 2,6 km wraz z uzyskaniem pozwolenia. Droga zlokalizowana w obrębie Parsowo, gmina Biesiekierz
 18. Projekty budowlane dla budowy 5 zjazdów z drogi krajowej nr 6 na drogi leśne w obrębie Parsowo i Biesiekierz oraz przebudowy drogi leśnej nr 232 w Leśnictwie Nawino na długości ok. 2 km
 1. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach 288/2 i 555/1 łączącej miejscowość Białogórzynko z drogą powiatową nr 0376Z Nosowo- Pomianowo na długości ponad 1 km
 2. Projekty tymczasowych organizacji ruchu i zabezpieczeń prac prowadzonych w pasach drogowych na terenie miasta Koszalin na czas remontów budynków Wspólnoty Mieszkaniowej AGBIL
 3. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach 215, 214 i 238 łączącej miejscowość Moczyłki z Kolonią Moczyłki połączonej z drogą leśną na długości 1,7 km
 4. Budowa zjazdów i skrzyżowań oraz mijanek stanowiących dodatkowy element korony drogi na działkach nr 168/1, 172/1, 177/1, 190/1 obr. ewid. Żytelkowo, jedn. ewid. Białogard wraz z przebudową drogi leśnej na długości 1,8 km łączącej m. Moczyłki z m. Kolonia Moczyłki połączonej z drogą gminną oraz drogą wojewódzką nr 163
 5. Przebudowa drogi gminnej wraz z placem postojowym usytuowanej na działkach nr 104/2 i 104/25 w m. Klępino, gmina Białogard
 6. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach nr 3, 63, 78, 22/27, 76, 80 do stadionu w m. Stanomino, gmina Białogardzdjęcia przed realizacją
 7. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce nr 46 do domków jednorodzinnych w m. Stanomino, gmina Białogardzdjęcia przed realizacją
 8. Przebudowa dróg gminnych usytuowanych na działkach nr 622, 226/3, 223, 142/2, 267, 160, 142/1, 242 w m. Buczek, gmina Białogard
 9. Remont chodnika przy ulicy Wyki 9-35 w Koszalinie
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wjazdu do Parku Książąt Pomorskich „A” od ulicy Grodzkiej w Koszalinie
 11. Opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Chałubińskiego w Koszalinie w zakresie budowy wjazdu do SOR i budowy miejsc postojowych przy Izbie Przyjęć
 1. Projekty tymczasowych organizacji ruchu i zabezpieczeń prac prowadzonych w pasach drogowych na terenie miasta Koszalin na czas remontów budynków Wspólnoty Mieszkaniowej AGBIL
 2. Projekty dla dróg dojazdowych i zjazdów w m. Cybulino
 3. Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo- Kunowo- Skalin – rondo Golczewo w powiecie stargardzkim na odcinku ponad 7,5 kmzjęcia przed realizacją
 4. Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Kołobrzeskiej w m. Sławoborze na długości 0,2 km
 5. Przebudowa ulicy Chełmińskiej w Świdwinie
 6. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie dwóch zjazdów wraz ze zmianą organizacji ruchu na działce nr 63 w m. Mirosławicezdjęcia przed realizacją
 7. Projekt tymczasowych organizacji ruchu na czas wykonywania bieżących remontów drogowych w mieście Białogard
 1. Budowa zjazdów do pompowni wód deszczowych w m. Białogard
 2. Projekt remontu schodów przy amfiteatrze w Koszalinie
 3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla miasta Białogard na czas przebudowy wiaduktu
 4. Projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Białogard – Projekty Parsęta
 5. Budowa zjazdu do posesji w miejscowości Mścice
 6. Projekt konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni w miejscowości Ząbrowo
 7. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1172Z Białogard – Zaspy Małe w zakresie dojazdów do posesji
 8. Budowa ulicy Kościelnej w m. Mścice gmina Będzino na długości 1,2 km
 9. Budowa dróg dojazdowych i placów montażowych do obsługi FARMY Wiatrowej BOSSE gmina Sejny, województwo podlaskie na łącznej długości 18 km
 1. Budowa chodnika w obrębie Nowe Ludzicko gmina Połczyn Zdrój na długości 432 mbzdjęcia przed realizacjązdjęcia po realizacji
 2. Projekty budowlane zjazdów i placów przy pompowniach wód deszczowych gmina Biały Bór powiat szczecinecki
 3. Zagospodarowanie terenu i projekty drogowe dla przedsięwzięcia budowy Filharmonii w Koszalinie
 4. Remont drogi gminnej Krzesimowo-Ślepce gmina Sławoborze na długości 1,8 km
 5. Projekt budowy zjazdu z ulicy Darłowskiej w miejscowości Sucha Koszalińska
 6. Projekt przebudowy zjazdu i drogi dojazdowej z ulicy Szopena w miejscowości Białogardzdjęcia przed realizacją
 7. Przebudowa ulicy Norwida w Tychowiezdjęcia przed realizacją
 8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Będzinko- Kiszkowo- Słowienkowo
 9. Przebudowa ulicy Władysława IV w miejscowości Darłowo o łącznej długości 580 mb
 1. Projekt budowy ciągu chodnikowego pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Bobolickiej w miejscowości Tychowo na długości 910 mb
 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bukówko Gmina Tychowo na długości 840 mb
 3. Projekt budowy chodnika i zjazdów oraz przebudowa skrzyżowań w miejscowości Redło Gmina Połczyn Zdrój na długości 1 121 mbzdjęcia przed realizacjązdjęcia po realizacji
 4. Budowa zjazdu do obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Białogardzdjęcia po realizacji
 5. Projekt wykonawczy utwardzenia placu parkingowego przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Karlinozdjęcia po realizacji
 6. Projekt zjazdów publicznych w obrębie Bielkowo, gmina Kobylanka
 7. Projekt drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra, gmina Karlinozdjęcia w trakcie realizacjizdjęcia po realizacji
 8. Projekt budowlano-wykonawczy remontu nawierzchni i kanalizacji deszczowej ulicy Leśnej w m. Sławoborze na długości 375 mb
 9. Projekt przebudowy ulicy Łokietka w Świdwinie na długości 420 mb
 10. Projekt zagospodarowania i organizacji ruchu dla parkingów w miejscowości Połczyn Zdrój – Plac Orła Białegozdjęcia po realizacji
 11. Przebudowa ulic Zdrojowa, Parkowa, Targowa, Kościuszki, 5-go Marca i Wilczej w miejscowości Połczyn Zdrój na łącznej długości 900 mbzdjęcia w trakcie realizacjizdjęcia po realizacji
 12. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Karlino – Daszewo na długości 2,5 kmzdjęcia po realizacji
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory tel: 510 133 213 ebepracownia@gmail.com © Copyright & Design