EBE Pracownia Projektowa i Nadzory
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory

Projekty wykonywane są w zakresie pełnej dokumentacji technicznej zawierającej wszystkie stadia prac projektowych z usługą pełnienia nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego na budowie. W ramach prac wykonywane są:

 • Prace przedprojektowe

 • Koncepcje programowo przestrzenne inwestycji ( KPP )

 • Projekty budowlane (PB) jako podstawa do wydania pozwolenia na budowę / zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

 • Projekty podstawowe (PP)

 • Projekty wykonawcze (PW)

 • Opinie i uzgodnienia / zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Inwestora, ew. uzyskanie decyzji ZRID lub decyzji pozwolenia na budowę

 • Projekty zabezpieczeń robót przy pracach drogowych

  • Stała organizacja ruchu

  • Tymczasowa organizacja ruchu

  • Zabezpieczenia robót

Ponadto firma zjmuje się oraz oferuje:

 • zakładanie i prowadzenie ewidencji dróg ( zakładanie książki drogi )

 • kosztorysowanie ( kosztorysy ślepe, inwestorskie i wykonawcze )

 • nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego ( z możliwością pełnienia wielobranżowego nadzoru )

 • prowadzenie budowy pełniąc funkcję Kierownika Budowy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego

Oferta biura projektowego skierowana jest do zarządów dróg, gmin, powiatów i innych instytucji administracji publicznej, a także do osób i inwestorów prywatnych dla których wykonywane są prace zgodnie ze złożonym zamówieniem m. in.:

 • projekt zagospodarowania terenu i działki

 • projekt dojazdu i podjazdu pod budynki mieszkalne, garaże i domki jednorodzinne

 • projekt zjazdu z drogi publicznej do posesji

 • projekt placu

 • projekt parkingu

 • projekt tarasu i ogrodzenia

Zapraszam do kontaktu oraz współpracy.
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory tel: 510 133 213 ebepracownia@gmail.com © Copyright & Design